MÜRTECİ'

(Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden. * Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı. * İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İslâmiyetin Asr-ı Saadetteki hâlisiyyetine dönmek isteyenlere taktıkları isim.(Eğer, meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse, bütün ins ve cinn şâhid olsun ki, ben mürteci'im ve şeriatın bir tek mes'elesine ruhumu feda etmeğe

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • mürteci — sf., esk., Ar. murteciˁ Yeni düzene karşı direnen (kimse), gerici …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mürteci — (A.) [ ﻊﺠﺕﺮﻡ ] gerici …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MÜRTECİ — (Recâ. dan) Arzulu, ümitli, ümitvâr olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gerici — 1. sf. Bir organı germeye yarayan (kas) 2. sf. Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mürtecilik — is., ği Mürteci olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.